logo buurt en zo

Team4Talent

Het huidige T4T-Cultuurmenu wordt uitgevoerd in Pijnacker-Nootdorp

Team4Talent is door het rijk en de gemeente geïnitieerd om een sportieve en culturele impuls te geven binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Team4Talent Cultuur is ondergebracht bij de Bibliotheek Oostland. Er wordt dan ook regelmatig samengewerkt met de bibliotheek.
In het T4T-Cultuurmenu wordt het cultuuraanbod voor het primair onderwijs gepresenteerd. De programma's worden uitgevoerd door een Cultuurcoach Theater en Muziek, een Cultuurcoach Kunst en Techniek en een Taal- en Mediacoach. Naast het educatief aanbod heeft Team4Talent ook een recreatief aanbod voor buitenschoolse instellingen: de Talententuin.

Team4Talent Cultuur gaat bij het aanbieden van de programma’s uit van de Kerndoelen zoals die geformuleerd zijn door het ministerie van OC&W (Kerndoel 9 op het gebied van Nederlandse taal en kerndoel 54, 55 en 56 op het gebied van Kunstzinnige vorming).

Team4Talent is en blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen cultuureducatie. Vanaf 2015 gaat de onderwijsinspectie de scholen controleren op hun cultuuronderwijs. Team4Talent kan met het cultuureducatieve aanbod een grote bijdrage leveren.

 meer informatie 

team4talentklein