logo buurt en zo

Subsidieregeling Stimuleringsfonds

De gemeente Pijnacker-Nootdorp biedt vrijwilligersorganisaties uit deze gemeente de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor het Stimuleringsfonds.


Dit fonds is bedoeld om nieuwe én bestaande activiteiten te ondersteunen voor de volgende doelgroepen:
- jeugd tot en met 23 jaar
- kwetsbare inwoners
- inwoners met een beperking
Voor een financiële bijdrage uit het Stimuleringsfonds geldt een aantal voorwaarden zoals:
- de activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers
- de activiteiten zijn bedoeld voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp binnen de genoemde doelgroepen
- minimaal 50% van de kosten wordt gedekt door cofinanciering of eigen inkomsten

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen voor een eenmalige activiteit in 2016.
Ook kunt u tot 1 april 2016 een aanvraag indienen voor structurele activiteiten in 2017. Dat zijn activiteiten die elk kalender- of boekjaar worden georganiseerd.
Voorwaarden en aanvragen
Op www.pijnacker-nootdorp.nl > Loketten > Subsidie stimuleringsfonds vindt u de aanvraagformulieren en de voorwaarden en toetsingscriteria. Wanneer u vragen heeft over het Stimuleringsfonds, neem dan contact op met afdeling Beleid team Maatschappelijke Zaken.