logo buurt en zo

Een gebouw met vele gezichten

Buurt & Zo brengt verschillende facetten van wat sociaal is, bij elkaar.

Het multifunctioneel Buurt & Zo heeft als doelstelling het exploiteren van een gebouw dat zaalruimte biedt aan verenigingen en instellingen met een sociaal/maatschappelijke functie. Daartoe beschikt het gebouw over diverse zalen met verschillende afmetingen en is er een ontmoetingsruimte met bar en keuken.

Buurt & Zo is een goede keus voor het houden van:

• sociaal culturele acitiviteiten
• vergaderingen
• lezingen
• rommelmarkten
• veilingen, tentoonstellingen, shows
• educatieve bijeenkomsten

Voor een kopje koffie, een drankje of een snack kunt u terecht aan de bar.
De beheerder en zijn assistenten zullen u gastvrij ontvangen en kunnen u behulpzaam zijn bij het organiseren van uw bijeenkomsten.

terras 17 8