logo buurt en zo

Cultuurtrein: de E-lijn

Met de Cultuurtrein: de E-lijn werken drie culturele instellingen en vijf basisscholen aan het verbeteren van het cultuuronderwijs op de scholen.

De leerlijnen Beeldende Vorming, Dans en Literatuur zijn als uitgangspunt genomen om verder te werken aan verdieping en inbedding van cultuuronderwijs op de scholen en deskundigheidsbevordering en versterking van het culturele veld. Door informatie te delen o.a. via deze website hopen we dat zoveel mogelijk scholen en culturele instellingen een doelmatige bijdrage kunnen leveren aan het cultuuronderwijs van basisschoolleerlingen.

logocultuurtrein lang
De Cultuurtrein: de E-lijn is de naam voor het programmaplan dat in opdracht van gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp is geschreven door Bibliotheek Oostland en Kunstgebouw. voor de aanvraag van de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor Primair onderwijs. In maart 2013 werd het programmaplan goedgekeurd en is gestart met een informatie bijeenkomst voor alle basisscholen in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

Uiteindelijk hebben 5 scholen zich opgegeven om mee te doen aan het programma en als kernscholen zijn zij intens betrokken bij het samenstellen van programma’s binnen de leerlijnen cultuureducatie. De drie culturele instellingen die mee doen zijn hebben aan de wieg gestaan van de eerste cultuurtrein, die in 2010 in gemeente Pijnacker-Nootdorp is gestart in het kader van Cultuurparticipatie vanuit RAS-gelden en welke de voorloper was van de E-lijn.

meer informatie